ALGEMENE VOORWAARDEN - pranavinyasa
Image Alt

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten aangeboden door Pranavinyasa.be (hierna Prana Vinyasa). Wij raden je aan deze algemene voorwaarden aandachtig door te nemen zodat je weet wat je van ons mag verwachten en wat wij van jou verwachten.

Heb je na het lezen van deze algemene voorwaarden nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren!

 

Contactgegevens

Nele Van Poucke
Lepelaarstraat 1/401
2050 Antwerpen
BE 0892.851.148

www.pranavinyasa.be
info@pranavinyasa.be

 

Wie zijn wij?

Bij Pranavinyasa kan je terecht kan voor workshops en opleidingen zowel in persoon als online. 

 

Aanbod

Lessen

Bij Pranavinyasa kan je terecht voor heel wat verschillende lesstijlen. 

 

Online: Vooraf opgenomen lessen die afhankelijk van je membership beschikbaar zijn op Namastream. Door deel te nemen aan deze les ga je tevens akkoord met de gebruiksvoorwaarden van het online platform waarop de les wordt aangeboden. 

 

Workshops

Op regelmatige basis organiseren we workshops, deze info kan je terugvinden op onze website.

 

Yoga Opleidingen

We organiseren yoga opleidingen in persoon of online. 

Iedere deelnemer wordt pas geregistreerd en toegelaten na invulling en ondertekening van inschrijvingsformulier en betaling van het inschrijvingsgeld. 

 

Online betaling en herroepingsrecht lessen en opleidingen

Bij voorkeur verlopen betaling online of via overschrijving.

In geval van online betaling heeft de deelnemer heeft het recht aan Pranavinyasa mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motieven, binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de aankoop.

 

Betaling workshops

Bij voorkeur verlopen betaling online via Paypal en Mollie.

In geval van online betaling heeft de deelnemer heeft het recht aan Pranavinyasa mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motieven, binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de aankoop.

 

Huisregels

Algemeen:

Video:

  • Je bent zelf verantwoordelijk voor het creëren van een veilige oefenruimte. Zorg dat je voldoende plaats hebt op en rond je yogamat.
  • De login die je ontvangt is strikt persoonlijk en mag onder geen enkele omstandigheid gedeeld of verspreid worden. Wens je met je huisgenoten samen deel te nemen aan de les? Dan dienen jullie elk afzonderlijk de les te reserveren.
  • Het is je als deelnemer ten strengste verboden om op eender welke wijze een kopie van de video te maken, noch voor eigen gebruik noch voor verdere verspreiding.

 

Workshops:

  • Het lesmateriaal dat kan bestaan uit o.a. cursussen, video’s, … mag door de cursist enkel aangewend worden voor de studiedoeleinden en mag niet gekopieerd, gedeeld of verspreid worden.

 

Opleidingen:

  • Het lesmateriaal dat kan bestaan uit o.a. cursussen, video’s, … mag door de cursist enkel aangewend worden voor de studiedoeleinden en mag niet gekopieerd, gedeeld of verspreid worden.

 

Aansprakelijkheid

Als deelnemer neem je deel aan de activiteiten op eigen risico.

Je begrijpt dat yoga een fysieke inspanning vereist die risico met zich kan meebrengen. Respecteer je grenzen en forceer je niet. Het is jouw verantwoordelijkheid om medisch advies te vragen over de geschiktheid tot deelnemen aan de yoga lessen, workshops en opleidingen. Stel je docent voor aanvang van de les op de hoogte van eventuele gezondheidsklachten of andere fysieke bijzonderheden.

 

Als deelnemer neem je de volledige verantwoordelijkheid voor jouw yoga beoefening, inclusief mogelijke blessures, ongevallen, materiële schade of diefstal die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan en/of aanwezigheid in de les, workshop of opleiding.

 

Privacy

Bij Pranavinyasa hebben wij respect voor jouw privacy en gaan wij zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. Hoe wij dat doen vind je terug in onze privacy policy.

 

Aangepaste Corona maatregelen

Onze Corona maatregelen vind je hier: https://yogalovers/corona/. Deze maatregelen zijn van kracht gedurende de COVID19 pandemie en kunnen van tijd tot tijd wijzigen. Deze maatregelen vormen een aanvulling op de wettelijke verplichtingen. Wij verwachten van jou als deelnemer dat je deze maatregelen alsook de wettelijke verplichting in het kader van COVID19 strikt opvolgt. Bij overtreding kan de deelnemer verzocht worden de studio te verlaten of kan de toegang ontzegt worden. 

Voor zover er een tegenstrijdigheid zou bestaan, hebben deze bijzondere maatregelen voorrang op de bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

 

Slotbepalingen

Toepasselijk recht en jurisdictie

Alle door Pranavinyasa gesloten overeenkomsten worden beheerst door, en geïnterpreteerd volgens, het Belgisch recht.

Elke betwisting die zich voordoet in het kader van de door Pranavinyasa gesloten overeenkomsten, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.

 

Deelbaarheid

Indien één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig, ongeldig of niet-afdwingbaar zou zijn, kan dit op generlei wijze aanleiding geven tot de nietigheid, ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van de overige bepalingen (of delen ervan) van onderhavige Algemene Voorwaarden of een in uitvoering ervan gesloten overeenkomst en zullen de Algemene Voorwaarden blijven gelden met uitzondering van de nietige, ongeldige of niet-afdwingbare bepaling of deel van een bepaling.

 

Wijzigingen

Pranavinyasa is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele versie zal op de website te vinden zijn. Deze versie dateert van 8.10.2020.